Vivenda de lloguer al barri de Les Corts

2.500 €

  • ID pro­pi­e­tat: 344 
  • Dor­mi­to­ris:
  • Lava­bos:
  • Plan­tes:
  • Super­fi­cie: 150 m² 
  • Any de cons­truc­ció: 1975 
  • Loca­li­za­ci­ón: Bar­ri de Les Corts, Barcelona 
  • Estat: Nece­si­ta renovació 

Descripció

01 Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit, sed do eius­mod tem­por inci­di­dunt ut labo­re et dolo­re mag­na ali­qua. Ut enim ad minim veni­am, quis nos­trud exer­ci­ta­ti­on ullam­co labo­ris nisi ut ali­quip ex ea com­mo­do con­se­quat. Duis aute iru­re dolor in repre­hen­de­rit in volup­ta­te velit esse cillum dolo­re eu fugi­at nulla pariatur.

This sty­le pro­perty is loca­ted in is cur­rently and has been lis­ted on Far­ré Nico­lau Asso­ci­ats. This pro­perty is lis­ted at 2.500 €. It has 4 dor­mi­to­ris bedro­oms, 3 lava­bos bath­ro­oms, and is 150 m². The pro­perty was built in 1975 year.