Local per oficines a l’Eixample de Barcelona

600.000 €

  • ID pro­pi­e­tat: 341 
  • Lava­bos:
  • Plan­tes:
  • Super­fi­cie: 100 m² 
  • Any de cons­truc­ció: 1960 
  • Loca­li­za­ci­ón: Eixam­ple dret, Barcelona 
  • Estat: Excel·lent

Descripció

01. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit, sed do eius­mod tem­por inci­di­dunt ut labo­re et dolo­re mag­na ali­qua. Ut enim ad minim veni­am, quis nos­trud exer­ci­ta­ti­on ullam­co labo­ris nisi ut ali­quip ex ea com­mo­do consequat.

This sty­le pro­perty is loca­ted in is cur­rently and has been lis­ted on Far­ré Nico­lau Asso­ci­ats. This pro­perty is lis­ted at 600.000 €. It has bedro­oms, 3 lava­bos bath­ro­oms, and is 100 m². The pro­perty was built in 1960 year.